E6 Ringebu - varsel om planoppstart og høring av planprogram

Nye Veier varsler om oppstart av planarbeid med høring av planprogram, sjekk prosjektsiden E6 Øyer-Otta.