Ekstra virkemiddel i forbindelse med Covid-19 i Ringebu kommune.

Klikk for stort bilde 

Kommunestyret vedtok å gi utviklingsfondet et påfyll på kr 500.000 som skal benyttes til næringstiltak for å sette i gang egne ekstratiltak i samband med Covid-19. Midlene skal brukes på tiltak som kan hjelpe eksisterende næringsliv for å stimulere til økt sysselsetting og nyskaping innen samme området, samt til økt bosetting i kommunen. Bruken av midlene kan avvike fra gjeldende vedtekter i utviklingsfondet, men må følge gjeldende nasjonale lover og retningslinjer for slik støtte. Næringer som måtte stenge ned sine forretninger pga. nasjonale krav skal prioriteres sammen med reiseliv, opplevelse og arrangement. Det delegeres til formannskapet å fastsette kriterier for tildeling.

Kriterier ligger under menypunktet næring. Søknadsfrist 21.06.2020.