Kandidater til Ringebu kommunes kulturpris søkes.

Klikk for stort bilde

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2020

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2020

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.