Kjøremønster ved Ringebu barnehage og planlagt fremdrift

Ulbergvegen er nå åpnet igjen fra Kjønnåsvegen, og foreldre må hente og levere i barnehagen fra Kjønnåsvegen og inn Ulbergvegen, som skilting og kjøremønster i bildet under viser. Prosjektarbeidere parkerer på andre siden av anleggsområdet, for at det skal være bedre plass for foreldre.

P-plassen vil utvides etter hvert som gravemaskinene får fylt igjen grøften. Størrelsen på denne skal bli bedre i løpet av de neste dagene. Se kart under for dagens situasjon (pr 15. november). Planlagt fremdrift:

  • Rehabilitering (les: utskifte) av vann og avløp i Ulbergvegen planlegges ferdigstilt denne uken. Areal på nedside av barnehage, med innkjøring fra Kjønnåsvegen blir da utvidet og må fortsatt brukes av foreldre ved levering og henting i barnehage. Ulbergvegen vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring på grunn av arbeider med ny p-plass. Det etableres en sikker passasje for gående i Ulbergvegen på utsiden av byggegjerder.
  • Rehabilitering av vann og avløp i Kjønnåsvegen og arbeider med p-plass og ny trafo etc. fra uke 47.
  • Antar at Ulbergvegen må være stengt til midt i desember. Mulig denne kan åpnes tidligere dersom det viser seg å være behov for det.
  • Kjønnåsvegen må være enveiskjørt til arbeider med VA er ferdigstilt. Antar frem til midt i desember. Entreprenør vil tilstrebe å åpne for kjøring i begge retninger opp til innkjøringen til Ulbergvegen for å gjøre det enklere for foreldre fra uke 47

For mer informasjon om prosjektet "Tilbygg Ringebu barnehage", se her.

Dagens kjøremønster pr 15.11.22