Midtvegen stengt 9. mai-15. juli 2022

Deler av Midtvegen stengt 09.05.-15.07.2022 pga. arbeid med vann- og avløpsnett. Strekningen det gjelder er merket med rødt. Deler av Midtvegen blir stengt 9. mai-15. juli 2022, pga. arbeider med vann- og avløpsanlegg. Det er omkjøringsmuligheter via Kaurstadvegen og Kjønnåsvegen. Anleggsleder har snakket med berørte naboer.

Ansvarlig entreprenør på stedet er Åge Haverstad AS, byggherre er Ringebu kommune. 
 

Arbeidene som utføres er i forbindelse med prosjektet "Overføringsledning Kjønnås". 
Det skal anlegges ny vannledning og noen avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra vannforsyning mot Ringebu sentrum. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning i spredt avløp i randsoner.
Prosjektbeskrivelse her

Deler av Midtvegen stengt 9. mai - 15. juli