Viktig melding

Ny søknadsordning! Frie midler til kultur- og idrettsarrangement og aktivitet

Det er avsatt kr 50.000 årlig i kulturbudsjettet fra budsjettåret 2024 til frie midler til kultur- og idrettsarrangement og aktivitet i Ringebu kommune.

Formålet med midlene er å tilby støtte til arrangement og aktivitet som ikke faller inn under øvrige tilskuddordninger innen kultur og idrett som Utviklingsfond og tilskudd fra fond for kulturbasert næringsutvikling til Fyrtårnarrangement. 

Ordningen skal stimulere lokale lag og organisasjoner til økt aktivitet i Ringebu kommune og komme innbyggere til gode. 

Les mer om ordningen og søknadsprosedyre her