Med store snømengder og en stabilt kald vinter til nå er det stor fare for at det kan bli rask snøsmelting og flom eller overflatevann på avveie som kan medføre skade på bygninger, infrastruktur og eiendommer. Særlig hvis det holder seg kaldt en stund utover våren og blir brått varmt og mye nedbør når det først slår om.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Tromsnesvegen ble midlertidig åpnet i vinter for å lette tilkomsten for folk flest. Vegen har hatt varierende standard og til tider dårlig standard. Nå som våren kommer og telen går i oppløsning vil dette medføre at vegen etter hvert må stenges igjen fordi det ikke vil være mulig å holde den i forsvarlig stand. Kjøring på vegen kan også skade traubunnen eller fundamentet for den videre oppfylling av vegen. Anleggsarbeidet vil starte opp igjen etter at telen er gått ut av bakken og traubunnen er tørket opp.

Kommunestyret vedtok 13.02.2018 å ikke legge ut forslag til reguleringsplan for skiløyper på Venabygdsfjellet på høring.

 

 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for flomsikring av Frya elv i Sør-Fron og Ringebu kommune. 

Kommunestyret har vedtatt ny reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen. 

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
Wenche Hagestuen Dale:
Tlf.: 61283096
E-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no