Den Høie Bro er stengt for all ferdsel med umiddelbar virkning. Kommunen ber om at dette respekteres. Det ble under bruinspeksjon utført av SafeControl Engineering torsdag 26. september avdekket kritiske skader på Den Høie Bro, som er gang- og sykkelbru over Tromsa. Brua er forbindelse mellom Brekkomsvegen og Fossvegen, og er foreløpig stengt på ubestemt tid.

Gudbrandsdal Energi Nett skal oppgradere strømforsyning og lysanlegg i Fossvegen-Damsvingen og Jomfruvegen.
Det vil da bli foretatt en oppgradering og opprydding i lavspentnettet samtidig, samt utskifting av gamle stolper. Alle berørte eiendommer vil bli kontaktet før arbeider påbegynnes.
Tilrettelegging for utbygging av fiber vil da utføres samtidig.

På grunn av nært forestående asfaltarbeider i regi av Ringebu kommune (oppstart fra siste halvdel av august), vil Gudbrandsdal Energi Nett nå starte med gravearbeider i Fossvegen opp til Damsvingen med grøfter og montasje av nytt lysanlegg for Ringebu kommune.
Øvrige arbeider utføres senere i høst.

 

Etter nedbørsperioden tidligere i dag ble det ført masseførende vann inn på Elstadgeilen.

Veien er stengt i forbindelse med oppryddingsarbeid.

Oppryddingen i veien vil ta hele helgen, og veien er dermed ikke åpen igjen før etter helgen.

 

 

Med virkning fra mandag 20. mai 2019, oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Ringebu kommune.

Det er tørketid og fare for at brønner og private vannkilder går tomme

Fåvang:
Tromsvang, onsdag 6. juni kl. 19-21

Ringebu:
Rådhuset (kantina), 7. juni kl. 19-21

 

I kveld, 18.04.2018 ca kl. 21.00, gikk det et mindre sørpeskred ned mot Friisvegen like ved Bø-krysset i Vekkom. Sørpeskredet gikk delvis ut i Friisvegen og sperret ene kjøreretningen. Det har hele tiden vært mulig å passere området. Ringebu kommunes vakt har vært på stedet og gravemaskin er rekvirert for å grave vekk massen som kom ut i veibanen.

Det kan se ut som om bekken med sørpe har endret retning rett over for området der sørpeskredet kom. Det er mye vann som smelter i fjellet og kommer ned i bekkene nå, så Ringebu kommune oppfordrer alle til å holde et øye med utsatte bekkefar og områder. Ringebu kommunes vakttlf. er 400 28 333.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Tromsnesvegen ble midlertidig åpnet i vinter for å lette tilkomsten for folk flest. Vegen har hatt varierende standard og til tider dårlig standard. Nå som våren kommer og telen går i oppløsning vil dette medføre at vegen etter hvert må stenges igjen fordi det ikke vil være mulig å holde den i forsvarlig stand. Kjøring på vegen kan også skade traubunnen eller fundamentet for den videre oppfylling av vegen. Anleggsarbeidet vil starte opp igjen etter at telen er gått ut av bakken og traubunnen er tørket opp.

Kommunestyret vedtok 13.02.2018 å ikke legge ut forslag til reguleringsplan for skiløyper på Venabygdsfjellet på høring.