OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TEMAPLAN FOR KULTURMINNER I RINGEBU KOMMUNE 2018 - 2030

lås - Klikk for stort bilde Levekårsutvalget i Ringebu kommune legger forslag til kulturminneplan 2018 - 2030 til offentlig ettersyn
jfr. LKU-045/18 vedtak.

Utvidet høringsfrist: 15. august  2018

Innspill merkes sak 15/66 og sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
e-post: post@ringebu.kommune.no