Offentlig ettersyn - Temaplan for idrett og fysisk aktivietet 2019-2022 for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron

Klikk for stort bilde

Levekårsutvalget i Ringebu kommune legger forslag til temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 – 2022 for kommunene Ringebu, Sør – Fron og Nord-Fron 2019 - 2022 til offentlig ettersyn jfr. LKU-054/18 vedtak.

 

Etter innspillsrunde i mai har administrativ samarbeidsgruppe i de tre kommunene utarbeidet forslag til plan som Levekårsutvalget legger ut til offentlig ettersyn. For å få tilskudd fra spillemiddelordningen er det en forutsetning at kommunen har en politisk vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet og at anlegget er inkludert i gjeldende plan.

 

Høringsfrist: 5. november 2018

 

 

Innspill merkes sak 18/799 og sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
e-post:
post@ringebu.kommune.no