Oppgradering av kommunale veger 2019 - asfaltering

Klikk for stort bildeForberedende arbeider fra uke 35 og asfaltering fra uke 36

Asfaltering av Tromsnesvegen, 2014 - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Asfaltering av Tromsnesvegen, 2014 Roger Skansgård

 

I forbindelse med oppgradering av kommunale veger i 2019 vil det bli utført forberedende arbeider av entreprenør Åge Haverstad forut for asfaltering av Stange Asfalt for Ringebu kommune i hele eller deler av følgende veger: Åmillomvegen, Skolevegen, Elvevegen, Åvegen, Høystadvegen, Elgfaret, Fossvegen og Skogvegen.  I tillegg vil det gjøres enkelte mindre arbeider på andre veger. Forarbeid starter denne uken, og asfaltarbeid starter neste uke (uke 36). 
Tollmoen asfalteres senere i høst når mesteparten av tungtransporten til nytt bofelleskskap er utført. Oppstart antas i månedsskifte september/oktober.

Vi oppfordrer spesielt foreldre med barn som benytter omtalte veger som skoleveg til å følge ekstra nøye med, informere barna og eventuelt følge dem til skolen mens arbeidene pågår. Særlig i Fossvegen vil det være ekstra mannskap på bakken når arbeidene utføres, men det oppfordres uansett til å være aktpågivende, varsom og oppmerksom i nærheten av alle typer vegarbeid.

 

Se for øvrig tidligere nyhet her for mer informasjon om bakgrunn for arbeidet. 

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

Kart over asfaltering i Fåvang. Veger som skal asfalteres er merket med rødt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart over asfaltering i Ringebu. Veger som skal asfalteres er merket med rødt. Tollmoen er ikke med i denne oversikten.