Viktig melding

Parkeringsstrategi for Vålebru

Landsbyen Ringebu er et handelssentrum som de fleste kommer til med bil, og må ha en parkeringsdekning som er god nok. Målet med ny sentrumsplan er blant annet å tilrettelegge for å styrke sentrum med nye boliger og næringslokaler som trenger parkering. Parkering har stor betydning for hvordan sentrum fungerer og oppleves - for tilgjengelighet, framkommelighet, trafikksikkerhet og estetikk, og må være gjennomtenkt. 

  

I dag er drøyt 500 parkeringsplasser tilgjengelige for publikum innenfor sentrumskjernen. Tilsvarende antall på Lillehammer er 1700. Som en del av grunnlaget for ny sentrumsplan har Ringebu kommune laget et forslag til en parkeringsstrategi. Denne skal svare på: 

  • Hvor mange parkeringsplasser skal være tilgjengelig, og for hvilke brukergrupper?
  • Kan man få til en større grad av deling av parkeringsplasser?
  • Hva skal til for å få realisert parkeringsanlegg under bakken eller i p-hus?
  • Hvilke krav til antall parkeringsplasser skal gjelde per leilighet eller per kvadratmeter forretningslokale? 

Les forslaget til parkeringsstrategi: Parkeringsstrategi for Vålebru - utkast (PDF, 4 MB)

Har du tanker og innspill vedrørende parkering? Del dem med Ringebu kommune i medvirkningsportalen: https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/norkart/ringebu_mulighetsstudie