Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg i Gunstadskogen 2020-21

Klikk for stort bildeVann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen er planlagt rehabilitert i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene vil utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene starter i mai/juni 2020.

Mer informasjon og oppdateringer rundt prosjektet kan finnes her. 

Klikk for stort bildeKartutsnitt over Gunstadskogen. Anleggsområde og riggplass for rehabilitering av VA i 2020-21 er vist med rød strek og rosa/lilla områdemerking.