Ringebu kommune reduserer klimafotavtrykket

Klikk for stort bildeRingebu kommune kan for tredje gang presentere sitt klimaregnskap i forbindelse med sertifiseringen som Miljøfyrtårn, og forsetter å levere gode resultater.

Siden 2016 har alle kommunens virksomheter vært sertifisert, og de avleverer alle egne klima- og miljørapporter. Fra 2017 til 2018 har Ringebu kommune totalt redusert klimafotavtrykket med 8,4 %, fra 1019,8 tonn CO2 i 2017 til 940,9 tonn CO2 i 2018. Siden første gang kommunen presenterte sitt klimafotavtrykk (2016) har klimagassutslippet blitt redusert med nær 15 %.

Sertifiseringen som Miljøfyrtårn skal bidra til at Ringebu kommune når målene som er satt i Energi- og klimaplanen 2015-2019. Den årlige klima- og miljørapporten som leveres til stiftelsen Miljøfyrtårn bidrar til å skape bevissthet rundt klimagassutslipp i kommunen. Dette gjøres ved å sette fokus på energiforbruk, avfallshåndtering og drivstofforbruk. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og er et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt.

Ringebu kommune skal være en bevisst klimaaktør, og vil fortsette å iverksette tiltak for å redusere klimagassutslippene i kommunen. Det har blitt gjort mye godt arbeid innad i organisasjonen. I forbindelse med revidering av Energi- og klimaplanen i 2019 ønsker kommunen, i tillegg til å sette mål for organisasjonen, å heve blikket ut over kommunale virksomheter. Herunder å se hvordan Ringebu kommune, sammen med private aktører, kan bidra til å redusere klimagassutslippene ytterligere.

Her kan du se hele klimaregnskapet for Ringebu kommune for 2018, samt lese mer om hva som ligger i begrepet klimafotavtrykk.