Viktig melding!

Vi tester ut nye skjemaer for byggesøknad!

Frem til oktober 2017 kan innbyggerne i Ringebu kommune som skal søke om å bygge eller rive noe på sin egen eiendom teste ut nye
skjemaer og veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet.

Steg-for-steg figur.png

Ringebu kommune vil de neste månedene teste ut en ny veiviser kalt ”Veien til komplett byggesøknad”. Veiviseren skal gjøre det enklere for privatpersoner å finne ut hva en må sette seg inn i før en kan bygge på egen eiendom, og hvordan lage en komplett byggesøknad for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett.


Vi ønsker på denne måten å forsøke å lage mer tilpasset informasjon/søknad for de som ikke daglig er i kontakt med formelle søknadsskjema, da disse ofte oppfattes som kompliserte og vanskelige å forstå for folk flest.


Vi legger ut tre nye skjema i forbindelse med dette; søknad om tiltak uten ansvarsrett og de tilhørende nabovarslingsskjema som er obligatoriske for alle søknader etter plan- og bygningsloven.

Vi har erfaringer med at det ofte er usikkerhet i grensegangen mellom hva som kan unntas fra søknad og tillatelse og hva som må behandles som søknad uten ansvarsrett (tidligere «meldingssaker»).


Det glemmes ofte av at det er lokale planer/ «spilleregler» for hva som kan bygges på hver enkelt tomt. Disse vil i realiteten ofte overstyre de forenklingene som er kommunisert ut i media de siste år.


Det kan således være en «billig forsikring» å bruke de skjema som vi har lagt ut her, for å se om tiltaket reelt sett kan fritas fra søknad. Det er også lagt ut egne veiledere om disse tema på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine sider.


Vi oppfordrer dere til å bruke disse nye skjemaene og gi tilbakemelding på hva dere synes om dem! Lykke til!

Veiviseren ligger her:

https://dibk.no/om-oss/pilot-veien-til-komplett-byggesoknad/

Skjemaene ligger nedenfor:

 Søknaddskjema (PDF, 173 kB) Søknadsskjema (digital) (PDF, 333 kB)  

 Nabovarsel (PDF, 30 kB) Nabovarsel (digital) (PDF, 156 kB)

 Kvittering fra nabo/gjenboer (PDF, 32 kB) Kvittering fra nabo/gjenboer (digital) (PDF, 41 kB)