Vinterfesten 2020 - registrering av arrangement

Klikk for stort bilde REGISTRERING AV ARRANGEMENT OG SØKAND OM STØTTE TIL VINTERFESTARRANGEMENT.

Bli med på Vinterfesten  21.februar – 15. mars 2020! 

Vi inviterer lag og foreninger samt øvrige arrangører i Ringebu til å delta med arrangement under Vinterfesten i uke 9,10 og 11.  Arrangementene skal foregå i perioden 21.februar  – 15.mars.  Vinterfesten skal vare i 3 uker og vil ikke bil utvidet utover dette. 

Søknadsfrist 6.1.20

Fordeling av støtte og oppsett av program skal være klart i midten av januar.  FRIST FOR Å SØKE OM STØTTE OG LEVERE TEKST TIL PROGRAM ER 6. JANUAR 20.  (De som ikke overholder fristen blir ikke inkludert).

Arrangement med alle detaljer registreres elektronisk på www.ringebu.kommune.no under fanen selvbetjening, kultur
Lenke til elektronisk skjema: 

 

Hva får du som arrangør under Vinterfesten: 

·         Gratis husleie i kommunale bygg. 

·         God markedsføring. Vinterfesten annonseres i GD, egen DM til alle husstander, Facebook og
nettside 
 

·         Arrangementsstøtte hvis du søker før 6. 1.19.   
Arrangementsstøtten fra Fyrtårnarrangementet Vinterfesten fordeles til deltakende arrangører (lag og foreninger). Støttebeløpet varierer fra kr 1.000 til kr 10.000 , fordeles etter antall søkere og hvor  kostnadskrevende arrangementene er. 

 

Følgende arrangement er datofestet
21. – 22. og 23. 2               Ringebu amatørteater sin revyforestilling  på Tromsvang

22.2                                       Vinterfestdag i Landsbyen Ringebu 

26.2                              Åpen kveld på Makerspace

28.2                              Fåvangdansen på Tunet Kro

29.2                              kurs i Linedance på Kaupanger

1.3                                        Fåvang musikkforening -  Queen konsert med band og solist

5.3                            Barneshow på Ringebu bliotek kl 10.30

5.3                            Bok og folk på Ringebu bibliotek

7. og 8. 3                            World cup i Kvitfjell 

11. mars                         Konsert med Fossajazz
13. og 14. 3                         «Alice i Drømmeland» kulturskolens dramagruppa (Tromsvang opptatt uke 11)