Viktig melding

Offentlig ettersyn - Temaplan for kulturminner 2018 -2030, revisjon og inkludering av Vålebru

Reguleringsplan Vaalebro 1889

Ringebu Levekårsutvalg legger høringsdokument for Temaplan for kulturminner 2018 -2030, revisjon og inkludering av Vålebro ut for offentlig ettersyn.  
Høringsfrist 16. mars 2023

 

Høringsdokument Kulturminneplan 2018-2030_revisjon 2022 (PDF, 2 MB)

vedlegg 1 Faktaark dalbunnen langs E6 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 2 Faktaark Vålebru (PDF, 6 MB)

Saksbehandlingsdokument Levekårsutvalget (PDF, 225 kB)

Høringsdokument kan også leses på papir på servicetorget i Ringebu rådhus.

Mer informasjon og leker til dokumenter finner du her

Høringsinnspill merket sak 20/172 sendes:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu 
e-post: post@ringebu.kommune.no