Viktig melding

RingebuPosten

 

RingebuPosten
Som et ledd i kommunens økonomiplanarbeid for ØP 2022-2025 vedtok kommunestyret i vedtak 072/21 at RingebuPosten blir nedlagt, som et av flere kuttiltak, for å oppnå balanse i kommunens driftsbudsjettet. RingebuPosten blir derfor ikke produsert fra 2022.  
Ringebu kommune vil publisere aktuell kommunal informasjon digitalt.  Samt utsendelse av brev eller DM der det er aktuelt.

Vi takker alle lesere for at dere har tatt i mot og satt pris på  RingebuPosten.  En stor takk til alle eksterne tekstforfattere som har bidratt med artikler

Under kan utgitte nummer lastes ned.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

2009:

 

2008:

2007:

2006:

2005:

2004:

2003:

2002:

Kontaktperson

Anne Bolme Vestad
Leder
Tlf.: 92463736