Viktig melding

Kulturfond

Søknad om underskuddsgaranti fra kulturfondet sendes inn elektronisk.

Du finner søknadsskjema under fanen søknadssenter og kultur.

Søknadsskjema om underskuddsgaranti

Retningslinjer for søknad om underskuddsgaranti fra kulturfondet ble revidert 18.2.2020.  
Hovedendringen er punkt 4:
Søknadsfrist på underskuddsgaranti fra fondet er 3 uker før arrangementsdato for garanti på inntil kr 20.000  (administrativt vedtak).

Søknader på underskuddsgaranti fra fondet på over 20.000 behandles av Levekårsutvalget og søknad må fremmes i forhold til Levekårsutvalgets oppsatte møter.

Dette betyr at søknader over kr 20.000 må fremmes ca.2 uker før møtedato i Levekårsutvalget.
Møtedatoer finner du her:

RETNINGSLINJER FOR RINGEBU KOMMUNES KULTURFOND

Revidert 18.2.20 KOM-010/20 vedtak

 1. Formålet med fondet er å stimulere lag og organisasjoner i Ringebu kommune til å øke den kulturelle aktiviteten i kommunen.
 1. Midler fra fondet skal gis som en garanti og gis som en delvis garanti.  Eventuell utbetaling av garanti skjer kun dersom arrangementet går med underskudd.
 1. Alle lag og organisasjoner i Ringebu kommune som er registrert i frivilligregisteret kan søke om midler fra fondet.
 1. Søknadsfrist på underskuddsgaranti fra fondet er 3 uker før arrangementsdato for garanti på inntil kr 20.000  (administrativt vedtak).
  Søknader på underskuddsgaranti fra fondet på over 20.000 behandles av Levekårsutvalget og søknad må fremmes i forhold til Levekårsutvalgets oppsatte møter.
 1. Søknad sendes elektronisk via Ringebu kommunes skjemaportal.  Søknaden skal inneholde budsjett med forventa utgifter og  inntekter.
 1. Utbetaling av garanti skjer etter avlevert revidert regnskap og senest innen 2 mnd. etter arrangementsdato.  Ringebu kommune skal varsles om forventet underskudd senest 1 mnd. etter arrangementsdato.  Med revidert regnskap menes lagets/organisasjonens valgte revisor.
 1. Fondet skal ha en minimumsbeholdning på kr 100.000. Fondet skal ved behandling av årsregnskap tilføres midler dersom bruk gjennom foregående år har gitt en saldo ved siste årsslutt som er mindre enn minimumsbeholdningen. Dette for å sikre forutsigbarhet for at det alltid er minimum kr 100.000 disponibelt i det enkelte regnskapsår.
 1. Levekårsutvalget er fondsstyre. Administrasjonen er delegert tildelinger på inntil kr 20.000 i underskuddsgaranti fra fondet. 
 1. Retningslinjer for kulturfondet i Ringebu kommune er vedtatt av kommunestyret 28.9.2000 i sak 093/00 og endret i kommunestyret 18.2.2020 i vedtak 010/20