Viktig melding

Digitalisering

Digitaliseringsarbeidet i Ringebu kommune har pågått over mange år, og ble formalisert i 2017 ved utarbeidelse av Digitaliseringsstrategi (2018-2021).

Handlingsplanperioden for digitaliseringsarbeidet gikk fra 2018-2020, men ble pga pandemien utvidet til og med 2021. Nye plandokumenter er under arbeid. Dersom du ønsker å se hvilke planer vi hadde i perioden, finner du disse i listen i lenken Planoversikt

Kontaktperson

Bente Borgen
Bente Borgen
Rådgiver
Tlf.: 91639875