Digitalisering

Digitaliseringsarbeidet i Ringebu kommune har pågått over mange år, og ble formalisert i 2017 ved utarbeidelse av Digitaliseringsstrategi (2018-2021).

Som et ledd i digitaliseringsstrategien ble det i 2018 tilsatt Digitaliseringsrådgiver, som sammen med tjenesteenhetene utarbeidet Handlingsplan for digitalisering (2018-2020). Arbeidet har foregått som en "bottom-up prosess", der medarbeidere fra ulike ansvarsområder har kommet med forslag til tiltak basert på egne- og andres erfaring.

Fem arbeidsgrupper ble satt ned for å utarbeide digitaliseringsstrategien, sammen med konsulentbistand fra Telenor. De fem arbeidsgruppene har også vært ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplanen sammen med digitaliseringsrådgiveren i kommunen. 

 

Kontaktperson

Bente Borgen
Bente Borgen
Digitaliseringsrådgiver
Mob: 91639875