Kart

Ringebu er en del av geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal.

Kommunekart Kommunens hovedkartløsning for innsyn av forskjellige kartdata, herunder arealplaner.
PlanInnsyn Spesialtilpasset kartløsning for å se gjeldende arealplaner og arealplanforslag, med planprosess, plandialog, plandokumenter og informasjon og status i pågående arealplanarbeid.
Arealplanregister Arealplanregister i listeform med plandokumenter og link til plankartet i Kommunekart.
Lokale stedsnavn

Kartløsning med lokale stedsnavn i Ringebu

 

Brukerveiledning kommunekart (PDF, 751 kB).

Turstier i Ringebu.

Informasjon om geodatasamarbeidet. (PDF, 35 kB)

Informasjon om stedsnavnløsningen.