Kart

Kommunekart for innsyn og utskrift av (arealplan)kartdata, sjekke (begrenset) eiendoms- og bygningsdata, og påtegning av areal, lengder, figurer og tekst. Kommunekart er også tilgjengelig som app til mobil/nettbrett.

PlanInnsyn for innsyn av arealplankart, planprosess, plandialog og plandokumenter. Også informasjon og status i pågående planarbeid.

Digitalt planregister over alle arealplaner med tilhørende plandokumenter i listeform uten kart (for raskere tilgang til plandokumenter).

Ringebu er en del av geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal.

Publisert av Anne Berit Skogvang. Sist endret 09.01.2018