Radon

Klikk for stort bilde

Det foreligger pr. i dag ingen kartlegging av radonforekomst i Ringebu kommune. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at det finnes boliger med radonverdi over tiltaksgrensa i deler av kommunen.

Les mer om radon på Statens Strålevern sine hjemmesider: http://www.nrpa.no/radon