Viktig melding

Radon

Det foreligger pr. i dag ingen kartlegging av radonforekomst i Ringebu kommune. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at det finnes boliger med radonverdi over tiltaksgrensa i deler av kommunen.

Slik måler du radon

Her finner du de foretakene som er medlemmer av Norsk radonforening, og som kan bistå med radonmåling

Les mer om radon på Statens Strålevern sine hjemmesider: http://www.nrpa.no/radon