Viktig melding!

Generell informasjon

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider f.eks. fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

Søknadsform og behandlingsform vil variere etter hva du skal gjøre, For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre tiltak kan søkes som søknad uten ansvarsretter mens enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. På disse sidene håper vi at du kan finne frem hvilke søknadsform som gjelder for ditt tiltak. Nedenfor finner du noen gode råd for å komme i gang.

Det kan være vanskelig å vite om det du skal gjøre er søknadspliktig eller ikke. Informasjonsarket fra NKF, som ligger her (PDF, 153 kB), vil kunne hjelpe deg med dette.

Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om hvilken søknadstype tiltaket ditt er.

 

Du som tiltakshaver skal påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende bestemmelser, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplan samt kommunale vedtekter.

Hvilke planer (kommuneplan. reguleringsplan eller bebyggelsesplan) som gjelder for eiendommen din, finner du her.

Byggereglene finner du her.

I tillegg finnes det flere veiledere, både lokale og sentrale, som kan være nyttige i forbindelse med planlegging og søknad.

Veilederne finner du her.

 

Send inn søknad i god tid før du planlegger å sette i gang med tiltaket. Sommeren er den travleste perioden i året, og dette vil i enkelte tilfeller kunne medføre lenger saksbehandlingstid.