Viktig melding

Forenklet lokal veileder for beregning av bruksareal (BRA)

I forbindelse med at Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nå har kommet med nye veiledere ved innføring av nye byggeregler innført den 01.07.15, der det kun medfølger en veileder for å beregne bebygd areal (BYA), ser vi behovet for å distribuere en veileder for beregning av bruksarealet (BRA). 

Forenklet lokal veileder for beregning av bruksareal (BRA) finner du her (PDF, 254 kB).