Viktig melding

Solenergianlegg (solcelle- eller solfangeranlegg)

Dersom du vil sette opp solenergianlegg (solcelle/solfanger) på bygning eller grunn, kan det hende at anlegget er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det kan også hende at det kreves dispensasjon fra plan.

Byggesøknad

Anlegget er ikke søknadspliktig dersom

 • anlegget ikke vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjon i reguleringsplan
 • anlegget ikke fører til at bygningens fasade endres vesentlig

Anlegget er søknadspliktig dersom

 • det er frittstående på bakken
 • anlegget får betydning for brannsikkerheten
 • anlegget føres opp på bygning med avklart kulturminneverdi

Kommunen vurderer søknadsplikten dersom

 • anlegget føres opp på bygning som kan ha kulturminneverdi (ikke formelt avklart status)
 • anlegget føres opp i områder med enhetlig karakter (enhetlig arkitektonisk uttrykk)
 • anlegget monteres frittstående på tak eller fasade (ikke plant med fasaden eller takflaten)

Dispensasjon

Det kan hende at dispensasjon fra plan er nødvendig, dersom planbestemmelsen hindrer direkte eller indirekte solenergianlegget. Det kan for eksempel være krav om konkrete taktekkingsmaterial (torv, skifer osv.), krav om visse takfarge og materialmatthet eller krav om synlighet, som gjør at anlegget vil komme i konflikt med bestemmelsen. Det kan også være arkitektoniske/estetiske bestemmelser om f.eks. enhetlig utforming, tradisjonell arkitektur og lignende som gjør at et anlegg ikke passer inn. I slike tilfeller må det søkes om dispensasjon fra planbestemmelsen. For dispensasjonssøknad, se vår veileder.

 • Anlegget kan være søknadspliktig, men trenger ikke dispensasjon, eller
 • anlegget trenger ikke byggesøknad, men trenger dispensasjon, eller
 • anlegget trenger ikke byggesøknad og ikke dispensasjon, eller
 • anlegget trenger både byggesøknad og dispensasjon.