Viktig melding

Veileder for grad av utnytting

Grad av utnytting fastsettes i arealplaner for å styre volum og omfang på bebyggelse, enten bebyggelsen i seg selv eller i forhold til tomteareal.
Grad av utnytting angis og beregnes i samsvar med teknisk forskrift (TEK) og denne veilederen (PDF, 7 MB).