Viktig melding

Priser, avgifter og gebyrer

Ringebu kommunestyre vedtok 20.12.2022 avgiftssatser gjeldende for 2023:

 

Ringebu kommunestyre vedtok 14.12.2021 avgiftssatser gjeldende for 2022:

 

Avgiftssatser gjeldende for 2021: