Viktig melding!

Godkjenning av reguleringsplan for H4 Svinslåa med F7.4

Svinslåa H4Kommunestyret har i møte 13.12.2016 godkjent reguleringsplan for H4 Svinslåa F7.4.

Reguleringsplanen erstatter gjeldende reguleringsplan for H4 Svinslåa, og legger til rette for flere hyttetomter. Plandokumentene ligger tilgjengelig under filer.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr forvaltningsloven § 28. Klage rettes til Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu, post@ringebu.kommune.no. Frist for å klage er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.