Viktig melding

Reguleringsplan for Svangvollane Midtre - høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Svangvollane midtre legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 06.09.2022. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av frittliggende og konsentrerte fritidsboliger. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det har videre vært viktig å se på sammenkobling av skiløypene mellom områdene ovenfor Svinslåveien, Svangvollane og alpinsenteret. Det vil i tillegg gjøres utbedringer på eksisterende skiløyper innenfor planområdet. 

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:
- Hanstadgata 4, 2630 Ringebu kommune
post@ringebu.kommune.no

Merknadsfrist 06.09.2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Svangvollane Midtre, planID 202006, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 30.06.2022, UPT-sak 082/22.

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i en egen perm ved servicetorget i Ringebu Rådhus. Plandokumentene, og øvrige dokumenter, kan også leses i saksprotokollen, her:

ROS-analyse Svangvollane Midtre (PDF, 3 MB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 16 MB)
Skred- og flomfarevurdering og overvannshåndtering (PDF, 43 MB)
Reguleringsbestemmelser Svangvollane midtre (003) (PDF, 213 kB)