Driftsoperatørene

Klikk for stort bilde

Driftsoperatørene består av fra venstra: Arnt Strandlien (ledende driftsoperatør), Jan-Erik Lundbakken, Per Magne Morken og Trond Pedersen

Arbeider med tilsyn, drift og vedlikehold av kommunens 2 kloakkrenseanleggene og 6 grunnvannsanlegg med tilhørende kloakkpumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng. Har ansvar for uttak av vann- og slamprøver til analyse i hennhold til utarbeidede prøvetakingsplaner, etc.
Driftsoperatørene deltar i vaktordning (ukevakt) for renseanleggene og vannverkene.

Driftsoperatørene
Driftsoperatørene
Navn Tittel Telefon E-post
Arnt Strandlien Ledende driftsoperatør 488 94 307 ringebu.renseanlegg@ringebu.kommune.no