Viktig melding

Renseanleggene

Ringebu kommune har to kommunale kloakkrenseanlegg, Fåvang RA og Ringebu RA. I tillegg ligger et interkommunalt renseanlegg, Frya RA, på Frya industriområde. Det interkommunale renseanlegget driftes av Sør-Fron kommune.

Alt slam som produseres ved våre kloakkrenseanlegg benyttes i jordbruket. For til enhver tid å ha kjennskap til kvaliteten på slammet mht. innhold av tungmetaller, tas det rutinemessig prøver av slammet. Resultatet av slamprøvene ligger ute på nett siden Miljøstatus i Oppland