Viktig melding!

Kommunale vannverk i Ringebu

Drikkevannet i Ringebu har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.

Forbruk

I 2016 utgjorde privat vannforbruk til husholdning 190 liter per person per døgn (l/p.d.). (Kilde: Store norske leksikon)

Kvalitet på drikkevannet

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.