Vannkvalitet

Dersom du ønsker informasjon om vannkvaliteten ved de ulike vannverkene i Ringebu kommune, ta kontakt med post@ringebu.kommune.no, eller se kommunens postliste.