Viktig melding

Hardhet i drikkevannet

Hardt vann skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium og magnesium. Hardt vann kan danne belegg på varmeelementer i kaffetraktere, varmtvannsbeholder, vaskemaskiner og lignende. I bruksanvisninger til vaskemaskiner står det derfor grenser for hardhet før man bør tilsette salt som hinder mot dannelse av belegg. De fleste i Norge har meget bløtt vann, og vi opplever derfor vannet som «hardt» ved lavere konsentrasjoner enn folk sørover i Europa. Vannet fra Ringebu vannverk har en hardhet på 3,7°dH, mens Fåvang vannverk(forsyner også Kvitfjell) har en hardhet på 1,6°dH. Det er derfor lite behov for tilsetting av salt i maskiner, men les maskinens brukanvisning og følg doseringsforslaget.

Tabellen under viser sammenhengen mellom hardhetsklasser, innhold av kalsium (mg Ca/l) og tyske hardhetsgrader(°dH). I milligram kalsium per liter er også magnesium (Mg) medregnet.

 

Hardhetsklasse

Milligram kalsium per liter mg Ca/l

Tyske hardhetsgrader °dH

Meget bløtt vann

0 – 15

0 – 2,1

Bløtt vann

15 – 35

2,1 – 4,9

Middels hardt vann

35 – 70

4,9 – 9,8

Hardt vann

70 – 150

9,8 – 21

Meget hardt vann

> 150

> 21

Kilde: Folkehelseinstituttet, Vannforsyningens ABC, kapittel D, s.180.