Viktig melding

Aktuelt fra Ringebu

Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke - Elstad - kunngjøring etter plan-og bygningsloven §11-15

Ringebu kommunestyre vedtok 15.10.2019, KOM-086/19, kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – Elstad.

Hensikten med kommunedelplanen for strekningen E6 Fåvang kirke-Elstad, har vært å få fastlagt prinsippløsningen for ny E6, inklusive parallell lokalveg og tilknytning til Fåvang sentrum. Kommunedelplanen skal legges til grunn for videre reguleringsplanlegging. 

Les mer i følgende dokumenter:
KOM-086-19 (PDF, 2 MB)

 

For å lese hovedrapporten (planbeskrivelse med KU), gå inn her.

Kommunedelplanen kan også ses i kommunen sin kartløsning. Huk av for kommunedelplaner.