Viktig melding

Alminnelig taksering og befaring

Besiktiger_Ringebuposten.jpgDet vil bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer iløpet av 2017 og 2018.
For å sikre likebehandling skal alle eiendommer besiktiges, det vil si at areal måles opp og alle bygg fotograferes. De som skal besiktige vil være iført gule vester og ha identitetskort med seg. 

Ringebu kommune har organisert arbeidet i 2 faser.  Først blir matrikkelen, grunnlaget, oppdatert ved at alle eiendommer blir oppmålt og besiktiget og dokumentert med bilder. Alle hjemmelshavere vil få tilsendt de opplysningene som vi måler opp på eiendommen.  Hvis hjemmelshaver mener det er feil eller mangler ved de opplysningene vi har registrert vil dette bli rettet opp direkte eller ved ny befaring av eiendommen. Det vil bli utarbeidet et eget skjema  for slik tilbakemelding på Ringebu kommunes hjemmeside, eller det kan gis tilbakemelding på:


E-post: eiendomsskatt@ringebu.kommune.no                        

Se mer om eiendomsskatt og taksering:

Lovdata  og eigedomsskattelova

 Bildegalleri : Eiendomsskatt - besiktigere