Fastsetting av planprogram - kunngjøring

Klikk for stort bilde

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 18.10.2017 sak 087/17 med følgende vedtak:

Utvalg for plan og teknisk fastsetter med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 16 planprogram for reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703.

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

 

Saksfremlegg og fastsatt planprogram ligger vedlagt.