Vi er så glade for å kunne informere dere om at Ringebu bibliotek åpner igjen mandag 27.april! Riktignok med noen begrensninger og forbehold, men du gis muligheten til å bevege deg blant reolene og velge fritt blant bibliotekets materiale igjen. 

Biblioteket er fortsatt stengt for våre brukere, men kommuneoverlege Per Ove Hagestuen sier ja til takeaway-bibliotek! 😀 Du kan bestille bøker til voksne og barn, vi gjør de klar og låner de ut, og du henter bøkene til avtalt tid utenfor biblioteket. Det er dessverre ikke mange dagene vi klarer å tilby dere denne ordningen, men gjør så godt vi kan med å hjelpe deg med lesestoff til påskeferien.

 

Hevet beredskapsnivå og økt forebyggende smitteverntiltak gjør at Ringebu bibliotek nå er stengt på ubestemt tid, og i første omgang til og med fredag 27.mars. Dette gjelder også meråpent bibliotek. Det vil ikke være mulig å få verken lånt eller levert materiale mens biblioteket er stengt, dette gjelder også fjernlån.
Har du lånt bøker og annet materiale som du skulle ha levert? Det trenger du ikke å bekymre deg for. Det vil ikke komme krav om innlevering fra oss denne perioden og ingen purrebrev vil bli sendt ut.
(NB! Dersom du har bedt om forhåndsvarsling i MappaMi så får vi ikke overstyrt det) 

p.g.a. en begravelse. Biblioteket beklager de ulemper dette måtte medføre for brukerne, og minner om at innleveringsluken ved inngangsdøren vil være åpen.

Ringebu kommunestyre vedtok i sitt møte 30.oktober Ringebus første kulturminneplan. Planen er avgrenset til å gjelde for området dalbunnen langs E6, fra Øyer grense i sør og til Sør-Fron grense i nord, på østsiden av Lågen.  Tettstedene Fåvang og Ringebu er ikke inkludert i planen.

Gudbrandsdalsmusea har vært innleid som konsulenter og har gjennomført registeringsarbeidet.  Planen er avgrenset til å gjelde 23 registrerte kulturminner.  Til sammen er det kartlagt ca. 90 lokaliteter fordelt på fire kategorier.  De fire kategoriene er vurdert i sammenheng med Riksantikvarens verdsetting og vekting.  En lokalitet kan være et gardstun eller miljø, eller også et enkeltobjekt som et hus eller veifar.