Beitebruksplan for Ringebu på høring

Klikk for stort bilde

 

Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) har i møte den 19.06.2019, MUL-sak 040/19, vedtatt å legge ut Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 til høring og offentlig ettersyn.

Høringsdokumentet kan du lese her (PDF, 13 MB).

Høringsdokumentet ligger også tilgjengelig på Servicetorget på Rådhuset i Ringebu. 

Spørsmål kan rettes til jordbruksrådgiver Ragnhild Sperstad på e-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no eller tlf.: 612 99 252.

Eventuelle kommentarer og innspill sendes til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller på e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no

Innspillene merkes med arkivsak 15/135.

Frist for innspill er 1. september 2019.