Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Lodge cabins - kunngjøring

 

Ringebu kommunestyre vedtok i sak 058/19 utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Lodge cabins i Kvitfjell vest.

Vedtaket kan ikke påklages.