Utbyggingsavtale for Kvitfjell sentrum vest - oppstart forhandlinger

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest.


 

 

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger:

Wenche Hagestuen Dale, tlf. 48497439

wenche.dale@ringebu.kommune.no