Viktig melding!

Reguleringsplan for Bjønnlia U7B "Origo" - høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Bjønnlia U7B "Origo" legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 18.11.2022

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for videre utvikling av sentrumsområet ved Kvitfjell vest ved å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i tunform for salg og utleie. Det planlegges også å tilrettelegge for servicefunksjoner og tjenesteyting som restaurant og skiutleie. 

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:

  • Hanstadgata 4, 2630 Ringebu kommune
  • Post@ringebu.kommune.no 

Merknadsfrist er 18. november 2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Bjønnlia U7B «Origo», planID 202204, ut til høring og offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for plan og teknisk 05.10.2022, UPT-sak 115/22.

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i en egen perm ved servicetorget i Ringebu Rådhus. Plandokumentene, og øvrige dokumenter, kan også leses i saksprotokollen, her:

Analyse Bjønnlia (PDF, 7 MB)
Flom- og overvannsvurdering Bjønnlia U7B (PDF, 8 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
Overvannsplan Bjønnlia (PDF, 11 MB)
Planbeskrivelse U7B (PDF, 23 MB)
Plankart (PDF, 7 MB)
Visualisering (PDF, 739 kB)
Planbestemmelser- U7B (1018078) (PDF, 5 MB)