Publisert 14.02.2017

Vi minner om at søknadsfristen for plass på SFO for skoleåret 2017-18 er 1.mars. Elektronisk søknadsskjema finner dere på kommunens hjemmeside. Dersom det er noe dere lurer på , ta gjerne kontakt med SFO- leder på Fåvang eller Ringebu skole.

 

Publisert 10.02.2017

Frist for å søke barnehageplass for neste barnehageår er 1. mars 2017. Det søkes elektronisk via Ringebu kommune sine hjemmesider.
Nytt barnehageår starter opp 15.august 2017.

Har dere spørsmål, ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage
Hilde Dalberg Kleven -  Fåvang barnehage 61245710
Margunn Haugen - Ringebu barnehage 61284750
Gry Bakken - Ringebu/Fåvang familiebarnehager 61284752
Tone Knuts - Venabygd Montessoribarnehage 61280074

 

Publisert 10.02.2017

Arbeidsstua på Ringebu Eldresenter har laget Lommevenner til "prosjekt Lommevenn" 

En lommevenn for barn i skumle ambulansesituasjoner som skal gi trygghet og mulighet for god kommunikasjon med barna i slike situasjoner.

Publisert 10.02.2017

Per Øyvind Hageløkken Haugen har fullført sin læretid med fagprøve i dataelektronikerfaget. 

Publisert 08.02.2017

To tjenesteledere innen Helse og omsorg har vært på kommunebesøk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag for å snakke om de omstillingsprosesser som tjenesten har gjennomført de senere årene. Det var RO (Resurssenteret for omstilling i kommunene), som anbefalte Meldal kommune å ta kontakt med Ringebu.

Publisert 02.02.2017

Sjakkinteressen på Ringebu ungdomsskole fikk en opptur med Magnus Carlsens seier i sjakk-VM i desember!

 

Publisert 02.02.2017

Sjakkinteressen på Ringebu ungdomsskole fikk en opptur med Magnus Carlsens seier i sjakk-VM i desember!

 

Publisert 01.02.2017

 Det er avdekket at det dessverre er litt for mange utfordringer med bygg som har blitt oppfattet å kunne ført opp uten søknad. Det er ressurskrevende å rydde opp i saker av denne karakter. I enkelte tilfeller vil det også medføre at oppførte bygg må rives. Vi anser derfor at det på nytt er viktig å nå ut med informasjon om hvor viktig det er å få kontrollert kommunens planstatus for området som skal bebygges.

Publisert 19.01.2017

Nå kan du finne en liste over lag og foreninger i Ringebu kommune på hjemmesiden vår, under knappen kultur og næring, så kultur.
Listen blir oppdatert etter årsmøter er avholdt og ny kontaktinformasjon blir gitt til kommunen.
Ta kontakt med kulturkonsulenten, Tina Lie om laget ditt har feil kontaktinformasjon eller om dere ikke står på listen. Godt kulturår ønskes dere!

Publisert 19.01.2017

Innvitasjon til temamøte på Vinstra videregående skole mandag 6. februar 2017 kl. 1800. 

«Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett?»

I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer opprettet Sykehuset Innlandet Lillehammer, Olympiatoppen Innlandet, Fylkesmannen i Oppland, Høgskolen i Lillehammer og Oppland Idrettskrets et samarbeid omkring et idrettsmedisinsk prosjekt.