Publisert 11.08.2017

Onsdag hadde ordfører og rådmann et første møte med den nye politikontakten for Ringebu kommune, Svein Morten Laingen. Ordningen med politikontakter er et ledd i politireformen. Politikontaktene skal være bindeleddet mot kommunen i forhold til alt forebyggende arbeid.

Utpeking av politikontakt for Ringebu er egentlig en videreføring av det gode samarbeidet politiet og kommunen har hatt i mange år. Ringebu kommune har over lang tid hatt gode erfaringer med et systematisk og tverrfaglig forebyggende arbeid, der mange av kommunens tjenester og politiet har deltatt (HSA – holdningsskapende arbeid mot rus).

Kommunen har også mer enn 10 års erfaring som MOT-kommune, der politiet er en viktig medspiller. Den statlig initierte SLT-ordningen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) er overbygningen for det rusforebyggende samarbeidet mellom politiet og kommunen, der det fra kommunens side har vært avsatt 30 % stillingsressurs, og der politiet og kommunen møtes jevnlig i politirådet.

Tina Lie Vestby er SLT-koordinator.

 

Publisert 10.08.2017

Ringebu kommune har ledig svangerskapsvikariat som fysioterapeut i 100% stilling fra 13.11.2017- 01.10.2018. 

Publisert 10.08.2017

Det er med stor glede vi kan meddele at Stine Bredeveien Pedersen er tilsatt som ny leder for MGRS.

Stine Bredeveien Pedersen har blitt tilbud stillingen som leder og har takket ja. Hun er 29 år og bosatt i Ringebu med mann og ett barn på 2 år. Stine har i drøyt 6 år jobbet som regnskapsfører for Ringebu regnskap, nå Snøhetta regnskap, først som regnskapsfører og nå som avd.leder. Hun er i gang med å ta en master i økonomi og ledelse. Stine er gravid og vil i midten/slutten av november gå ut i fødsels- og omsorgspermisjon. I perioden hvor hun er ute i permisjon har Ann-Merete Hallum akseptert en konstituering som leder av MGRS. Stine vil tiltre så raskt som mulig, men tidligst 11.10.17.

Vi ønsker Stine velkommen til oss!

Publisert 04.08.2017

Ringebu kommune gratulerer Mette Strandlien med strålende skyting og tittelen som norsk juniormester på bane i 2017. 

Dette skjedde på årets landsskytterstevne i Førde og selvsagt i konkurranse med skyttere fra hele Norge og ikke minst etter en spennende duell med Andreas Finnestad Lund som avslutning.

Ringebu har dermed fått en norgesmester til!

Les mer på GD.no.

Publisert 02.08.2017

 

Da blir det SENIORDAG for deg over 70 år i Ringebu kommune.

Møt opp på Kaupanger kl. 10.00 og sett av dagen fram til kl. 14.00.

Publisert 01.08.2017

Linåkertunet har flere fine uteområder som er fine å bruke nå på sommeren. Den største uteplassen har fått nytt tak over sitteplassene nå i sommer. Kaninene Karl og Cornelia trives også ute i finværet.   

Publisert 18.07.2017
Kvitfjell-løypa med bannere


Det er flere utbyggingsavtaler på gang i Kvitfjell.
Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ble vedtatt i juni. Noen avtaler er i forhandlingsfasen, mens andre nå er ute til høring.

Publisert 14.07.2017

Forberedelsene for bygging av nytt bofelleskap for fuksjonshemmede er i gang og byggekomitéen hadde sitt første møte 28. juni.

Publisert 11.07.2017

-EN LOKAL HELSEKONFERANSE MED NYTTIG INNHOLD!

Velkommen til en lokal helsekonferanse på fjellet i Gudbrandsdalen!

TIDSPUNKT: 10.-11. OKTOBER 2017
STED: Spidsbergseter høgfjellshotell, Venabygdsfjellet –Ringebu
MÅLGRUPPE: ledere innen helse og omsorg, kommunalsjefer, rådmenn, politikere og andre interesserte


PRIS: kr 3800,- som dekker konferanseavgift, overnatting og full pensjon, dag pakke kr 1200,- som dekker konferanseavgift og lunsj

BINDENDE PÅMELDING HER INNEN 17. JULI, faktura sendes ut i etterkant!

PROGRAM DAG 1:

09.00-10.00        Innsjekk, registrering, kaffe/te og rundstykker

10.00-10.20        Åpning av konferansen v/rådmannen - Kulturelt innslag

10.20-11.20        Trenger vi innovasjon innenfor helse og omsorg? v/ Kåre Hagen

11.20-11.30        pause

11.30-12.00        Omsorg 3.0, bygging av en innovasjons- og delingskultur på tvers av kommuner v/Håkon Ludvigsen og Arild Kongsrud

12.00-12.30        Enhetlig og helhetlig ledelse i helse og omsorg – hva er nytten? V/Berit Aarnes

12.30-13.30        LUNSJ

13.30-14.30        Frivillighetens rolle i fremtidig helse og omsorgstjenester V/Odd Einar Dørum

14.30-14.40        Pause, kaffe/frukt

14.40-14.45        Filmsnutt

14.45-15.05        Trygghet og tidlig innsats for eldre v/  Solveig Fossum Nymoen, Øyer

15.05-15.35        Rus og psykisk helse, erfaringer fra landsomfattende tilsyn og fokus for kommunene etter 2020 v/ Heidi Fæste , Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

15.35-16.05        Helse og omsorg i Ringebu på vei mot 2028, Kvalitets og utviklingsplan v/ Britt Åse

16.05-16.20        Oppsummering av dagen

16.20-18.30        Lufting langs stier eller en tur i Karlskrona fjellbad som har steam bad, boblebad, flere badstuer, motstrøms anlegg, klatrevegg, fossefall m.m

18.30-19.00        Vi møtes før middag i «akevittfjøset», kort foredrag om Spidsbergseter «fra seter til høgfjellshotell»

19.00                   Middag, kulturelt innslag, sosial «mingling

 

 

PROGRAM DAG 2:         

07.30-08.30        Frokost

08.30-09.00        Hva skjer i Ringebu - landsbyen og fjellet! v/ Britt Åse Høyesveen

08.55-09.00        Filmsnutt

09.00-09.30        Velferdsteknologi i nye Øyer helsehus – regional satsning v/Christian Hoff og Ingrid Rugsveen

09.30-09.45        Pause

09.45-10.15        Fleksibilitet og turnusplanlegging i fellesskap = storturnus v/Arild Kongsrud, Ringebu

10.15-10.45        Lean verktøy kan brukes til så mangt v/Ole Edgar Sveen, Gausdal

10.45-11.00        Kaffe, utsjekk

11.00-11.30        Hvordan legge til rette for gode opplæringsløp for lærlinger v/Bente Indergård, Ringebu

11.30-12.00        SMARTsam, ved Bodil Bach og Marit Dammen

12.00-13.00        Lunsj

13.00-13.30        Tjenestedesign, v/ Audun Amdahl, Lillehammer

13.30-14.15        Pårørenderollen, foreleser er ikke endelig avklart

14.15-14.30        Oppsummering, vel hjem