Publisert 07.09.2017

Kulturnettverket i Sør-Gudbrandsdal i samarbeid med Rus og Psykisk Helsetjeneste i Ringebu Kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse med fottur på Ringebufjellet – bli med på spennende fjelltur 28. september 2017. 

Publisert 05.09.2017


Torsdag 10.08.2017 starter forhåndsstemmeperioden. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 08.09.2017.

Publisert 05.09.2017

Knut Vareide fra Telemarksforskning deltok mandag 04.09.20117 på befolkningsseminaret arrangert av Oppland fylkeskommune. Framskriving av befolkningsstrukturen i Oppland viser en nedgang i antall innbyggere og andelen eldre blir høyere. Han har forsket på hva som skaper attraktivitet på et sted slik at folk flytter til disse stedene.

Publisert 30.08.2017

Ringebu kommune er MOT-kommune. Kommunens administrative ledere hadde idag besøk av Rune Bratseth, som er styreleder i organisasjonen MOT.

Bratseth foreleste om egne bakgrunn og erfaringer og ulike refleksjoner rundt temaet ledelse. Etter et innledende foredrag ble det en god og uformell dialog rundt bordet. Hva er god ledelse, hva slags bevissthet har vi rundt vår egen utøvelse av ledelse og hvordan ser vi oss selv som ledere? Det var mange nikk og bekreftelser underveis; her var det mange som kjente seg igjen i ulike hverdagslige utfordringer som leder.  

Publisert 29.08.2017
Kvitfjell-løypa med bannere

I medhold av pbl §17-4 legges fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Gudbrandsgard senter II ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader: 2. oktober 2017

Publisert 28.08.2017

Alle bør sjekkes for hodelus i uke 35.

Folkehelseinstituttet har lagt ut en link dere kan følge for veiledning:

https://www.fhi.no/nyheter/2017/husk-lusesjekk-pa-barnehage--og-skolebarn/

Publisert 25.08.2017

Vi gratulerer Lene Berge med bestått fagprøve som helsefagarbeider og ønsker henne lykke til videre. 

Publisert 23.08.2017

Sør-Fron og Ringebu kommuner innførte i 2006/2007 ny forskrift om båndtvang for hund. Ordinær båndtvangperiode er 1. april – 20. august.

Kommunestyre vedtok 19.12.2006 i Sør-Fron og 22.02.2007 i Ringebu med hjemmel i Hundeloven, forskrift om båndtvang for hund.  Båndtvangsperioden ble da utvidet t.o.m. 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Publisert 22.08.2017

Kick-Nettverket for klimavennlige kommuner arrangerte i dag fagsamling på Ringebu rådhus.  Møtedeltagerne fikk også prøvekjøre både hydrogen- bil og elbiler, begge med over 50 mils rekkevidde.

Publisert 22.08.2017

Da er vi i gang igjen. Sommerferien er over, og elever og lærere er klare til nytt spennende skoleår. Spesielt velkommen til de nye første klassingene.