Publisert 21.02.2017

Karrieresentra reiser på si årlege bibliotekrunde i Gudbrandsdalen. 

Publisert 21.02.2017

Gled dere til årets fartsfest i Kvitfjell. 

Gratisbilletter til World Cup finner du på midtsidene i RingebuPostens vinternummer som er sendt til alle husstander og hytteeiere.

Velkommen til trivelige dager i Kvitfjell!
 

Publisert 21.02.2017

Kommunen har fått spørsmål fra innbyggere angående årsak til at det pågår gravearbeider i Tomtegata så kort tid etter at det sist ble gravd her.    

 
Publisert 21.02.2017

 Ringebu kommune har startet prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan for Ringebu vannverk. I den forbindelse inviteres det til åpent møte i kantina på Rådhuset, tirsdag  07.03.2017 kl 18.00

Publisert 16.02.2017

1.-4. klasse fikk være med på forestillinga "Rocky - verdens sterkeste hund".  

Publisert 15.02.2017

Lavere pensjonskostnader, økte skatteinntekter og god budsjettdisiplin innen tjenesteenhetene ga et godt regnskapsresultat for 2016, omtrent på nivå med året før. Mindreforbruket (overskuddet) ble på 10 mill. kr.

Publisert 15.02.2017

Vinterfesten i Ringebu starter 22.februar med åpning av kunstutstilling på Ringebu folkebibliotek kl. 18.00.  Ringebu kulturskole stiller ut akvareller med utgangspunkt i vinter og vinteralver.

Helga 24.februar - 26. februar kan du oppleve den store folkefesten World Cup i Kvitfjell.

I løpet av 4 uker kan du oppleve 30 ulike arrangement med lag og foreninger, bedrifter og kommune som arrangør.  Velkommen til Vinterfesten 2017

last ned program her (PDF, 221 kB)

Publisert 14.02.2017

Vi minner om at søknadsfristen for plass på SFO for skoleåret 2017-18 er 1.mars. Elektronisk søknadsskjema finner dere på kommunens hjemmeside. Dersom det er noe dere lurer på , ta gjerne kontakt med SFO- leder på Fåvang eller Ringebu skole.

 

Publisert 10.02.2017

Frist for å søke barnehageplass for neste barnehageår er 1. mars 2017. Det søkes elektronisk via Ringebu kommune sine hjemmesider.
Nytt barnehageår starter opp 15.august 2017.

Har dere spørsmål, ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage
Hilde Dalberg Kleven -  Fåvang barnehage 61245710
Margunn Haugen - Ringebu barnehage 61284750
Gry Bakken - Ringebu/Fåvang familiebarnehager 61284752
Tone Knuts - Venabygd Montessoribarnehage 61280074

 

Publisert 10.02.2017

Arbeidsstua på Ringebu Eldresenter har laget Lommevenner til "prosjekt Lommevenn" 

En lommevenn for barn i skumle ambulansesituasjoner som skal gi trygghet og mulighet for god kommunikasjon med barna i slike situasjoner.