Publisert 23.10.2017

 Tusen takk til alle givere og spesielt til bøssebærerne og dere i komitèen som har vært med å planlegge og gjennomføre årets TV-aksjon!

Totalt er det i Ringebu kommune gitt kr 230 640,- - dvs kr 51,23 pr innbygger - se link.
 

Publisert 12.10.2017

Fra og med mandag 16. oktober 2017 er åpningstiden på vårt sentralbord - Rådhuset mandag til fredag mellom kl. 09.00 - 14.00.

Kontaktopplysninger for direkte innvalg og epost til ansatte finner du på hjemmesiden.

Publisert 12.10.2017

Ringebu kommune er i gang med etablering av et fellesavløpsanlegg i Sør Fåvang og det legges opp til et åpent informasjonsmøte torsdag 19. oktober kl. 19.00-21.30. Møtet blir på Grendehuset (gamle skole) i Sør Fåvang. 

Publisert 08.10.2017

I slutten av august ble det gjennomført befaring av Fåa, sammen med NVE og grunneiere i området. Det er nødvendig med opprydding av vegetasjon i og langs bekkeløpet. Dette er grunneiers ansvar. Kommunen bistår grunneiere med veiledning under gjennomføring av tiltaket i den grad kompetansen strekker til.

Publisert 05.10.2017

Har du vært med på snorklipping før når et bygg eller eks. kunstverk skal  bli erklært åpnet? Hvis ikke så har du sjansen i Ringebu nå!

 

Publisert 04.10.2017

Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Dette betyr at fra denne datoen skal du kunne gifte deg i din egen kommune.


Saken ligger i disse dager til politisk behandling. Dersom du har spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt med Silje K. Larshaugen på epost: silje.larshaugen@ringebu.kommune eller Bente Indergård på epost: bente.indergard@ringebu.kommune.no.

Etter politisk behandling i kommunestyret den 31.10.17, kan du finne mer informasjon om kommunale vigsler på vår nettside. 

Publisert 04.10.2017

Endelig legges to nye byggefelt ut for salg på Fåvang, nærmere bestemt ved Flyausa og Tromsnesmoen.

Publisert 29.09.2017

Ringebu kommune skal i løpet av oktober og november gjennomføre i alt 12 brukerundersøkelser innen en rekke tjenesteområder.  Vi håper at flest mulig av de som blir spurt vil ta seg tid til å svare, slik at vi får en god oversikt over hva vi oppleves som gode på, og hva vi bør bli bedre på.

Publisert 29.09.2017

Vaksinasjon av årets influensavaksine blir på Ringebu Legekontor onsdag 04.10.17. og torsdag 05.10.17. kl. 16:00 til 18:00. Alle som ønsker å ta vaksinen oppfordres til å møte i dette tidspunktet. Vaksinen koster kr. 200,-. 

Publisert 21.09.2017

Kommunekart er for tida treg med å teikne kartlag. Dette skuldast ein feil i programvara. Kommunen jobbar, saman med programvareleverandøren, med å få løyst problemet. Inntil vidare er kart på Internett tilgjengeleg på WebInnsyn (http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Midt-Gudbrandsdal/Vis/Midt-Gudbrandsdal). Denne fungerar kun på Internet Explorer.