Publisert 23.11.2017

Onsdag 25. november ble kantina i Ringebu rådhus pyntet til fest. Anledningen var den årlige hedringen av ansatte med 25 års tjenstetid i kommunen. Det var ni jubilanter som ble hedret i år, men tre av de hadde oppnådd 25 års tjeneste allerede i 2016. Seks jubilanter hadde anledning til å delta på markeringen. Alle fikk diplom, blomster og en gave fra kommunen. Overrekkelsen ble foretatt av ordfører Arne Fossmo og kommunalsjef Britt Åse Høyesveen.

De ni jubilantene var: Jan Kvigstadhagen, Line Irene Dalsrud, Jorunn Stenumgård, Jorunn Aarnes, Ole Jon Vaterland, Arne Fagervold, Bjørn Kampen, Aage Rundhaugen og Karen Randi Wimmer ( de tre sistnevnte er ikke med på bildet).

Publisert 22.11.2017

Thor Gotaas er forfatter og folkeminnegransker og har utgitt en rekke bøker. I høst er han ute med hele tre bøker: en om norsk hoppsport, en om skisport i Trysil og en om husmannsplassen Fjerdingslien og menneskene som bodde der. Torsdag 23.november kl.19.00 kommer han til Ringebu bibliotek for å fortelle om sine nyeste bøker, og kjenner vi ham rett så blir dette et forrykende og morsomt foredrag. Det er gratis inngang, boksalg ved Ringebu Libris og forfatteren selv signerer gjerne bøkene dine. Velkommen til en hyggelig kveld på ditt lokale landsbybibliotek! 

Publisert 22.11.2017

 Monica Kristin Kongsli ble 1. nov 17 ansatt som ny veileder ved NAV Ringebu i 100% fast stilling.

Publisert 14.11.2017

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 18.10.2017 sak 087/17 med følgende vedtak:

Utvalg for plan og teknisk fastsetter med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 16 planprogram for reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703.

Publisert 09.11.2017

 

 

 

Hjemmetjenestens nye elektriske biler kan nå lades i carportene på Linåkertunet og ved Ringebu eldresenter.  Det er montert 5 ladere begge steder.  To ladere til som er kjøpt inn skal monteres på Ringebu rådhus. 

Laderne er såkalte semi-hurtigladere, yter opptil 22kW og er delvis finansiert ved Klimasats-tilskudd fra Miljødirektoratet.

Publisert 08.11.2017

 

I dag den 08.11.2017 ble det avholdt et brukerrådsforum på Våla møterom i rådhuset. Brukerrådsforum er en felles møteplass for de som er brukerrådsrepresentanter i de enkelte brukerråd innen områdene skole, barnehage og helse og omsorg. På det årlige brukerrådsforum gjennomgås rolle og oppgaver for brukerrådsrepresentantene. Brukerråd er en av flere måter for å sikre god brukermedvirkning i de kommunale tjenestene.

Publisert 08.11.2017

Ringebu ungdomsråd har ingått en avtale med Kvitfjell Alpinanlegg AS om rabatt på Lillehammer Ski Pass (Kvitfjell, Hafjell, Skeikampen og Sjusjøen) for sesongen 2017/2018, for ungdom bosatt i kommunen. Prisen er som følger: 13-15 år kr. 3.100,- og 16-19 år kr. 4.100,-.Axess kort kommer i tilegg kr. 50,- (denne sesongen) for de som ikke har det fra før. Ordningen gjelder kun rabatt på sesongkort. Denne prisen kan ikke kombineres med andre rabatter som gis. Heiskortet kan kun kjøpes i Kvitfjell Alpinanlegg og har ingen tidsfrist.

Publisert 07.11.2017

Velkommen til Ringebu kommunes årlige kulturkveld. Utdeling av kulturpris til Øyvind Myrhsveen og kulturstipend til Karen Høystad. Underholdning/kaffesalg.

Publisert 06.11.2017

 Arne Moslåtten er en norsk musiker, komponist, musikklærer og rektor, og er mest kjent som tekstforfatter og tidligere medlem i Hellbillies. Torsdag 9.november kl.19.00 kommer han til Ringebu bibliotek for å dele historier fra sin eventyrlige karriere! Den gode samtalen blir ledet av Tina Lie Vestby.
Enkel servering. Arrangementet er gratis. Velkommen!

Publisert 06.11.2017

"Sjølsagt ska ælle vera med" er den lokale betegnelsen på Ringebu kommunes deltakelse i den nasjonale satsingen "Inkluderende barnehage-/skolemiljø" som går ut 2018. Her deltar kommunen som en av fem fra Oppland. Arbeidet startet for fullt i høst, og er nå godt i gang rundt om i barnehagene og skolene!