Publisert 31.01.2018

Her er en oversikt over klassekontakt, vara kl. kontakt, dugnadsansvarlig og økonomi ansvarlig i hver klasse.

Publisert 25.01.2018

 

Ringebu kommune har gjennomført en konkurranse for 6 kommuner om rammeavtale for levering av møbler for perioden 8.1.2018 - 7.1.2020, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år til, totalt 4 år.

Lillehammer, Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron kommune er de øvrige kommunene som omfattes av rammeavtalen.

Publisert 25.01.2018

 

Ringebu kommune har gjennomført en konkurranse for 6 kommuner om rammeavtale for levering av møbler for perioden 8.1.2018 - 7.1.2020, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år til, totalt 4 år.

Lillehammer, Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron kommune er de øvrige kommunene som omfattes av rammeavtalen.

Publisert 22.01.2018

Også i år skal vi lage en folkefest som bringer Ringebuinger med ulik alder, bakgrunn og kultur sammen. Det skal skje både gjennom forberedelser, under selve arrangementet og selvfølgelig i etterkant. I Ringebu har vi erfart at mangfold er en styrke for lokalsamfunnet vårt. Derfor samarbeider vi på flere måter for å lage grobunn for relasjonsbygging, følelse av samhold og ikke minst for å skape positive arenaer og arrangement sammen. Sosial kapital er limet i lokalsamfunnet. Våre rause, solide og spenstige politikere har vedtatt at Multikulti skal være en del av dette arbeidet. I år har vi valgt å lyse ut en spennende frivilligoppgave!

Publisert 12.01.2018
ringebu_logo

Vi trenger DEG som sommervikar

 

Ringebu kommune trenger sommervikarer til varierte oppgaver innen hjemmebaserte tjenester, hjemmetjenesten miljøterapi, institusjon, kjøkkendrift og Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.

Du må være fleksibel, positiv og ha vilje og evne til samarbeid.

Du må kunne jobbe 4 uker sammenhengende i perioden 02.07.18-12.08.18

Tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse.

Du må ha førerkort for å være vikar i hjemmetjenesten og i miljøterapitjenesten.

Vi bruker Notus turnussystem, hvor du har oversikt over turnus og dine vakter.

Vi benytter Gerica rapporteringssystem innen pleie og omsorg, for dokumentasjon av arbeidsoppgaver.

 

Publisert 12.01.2018
ringebu_logo

Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.
Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Vi håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.
 
Vi stiller blant annet spørsmål om:
•       hva og hvor mye man gjør som pårørende
•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier
•       påvirkning på egen helse
•       ønske om forbedringer
•       hvor man finner informasjon eller råd
 
Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.
Helseminister Bent Høie lovet 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag.

Her er link til uttalelsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/
For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det. Kommunen er den viktigste arenaen hvor pårørende bor og lever derfor henvender vi oss til dere.
 
Vi vil  sette pris på dere  kan hjelpe oss med å dele  denne undersøkelsen på kommunens nettsider og internt blant deres ansatte.
Her er lenke til undersøkelsen som tar 6-8 min å svare på:
 
https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN
 
Dere kan også gjerne dele via vår Facebookside eller Twitter
 
Vi håper på positiv respons!

Mvh Pårørendealliansen
www.parorendealliansen.no
Facebook: Pårørendealliansen
 

Publisert 10.01.2018

Lena Slåsletten Olsen skal være på praksisplass hos oss, fortrinnsvis på ekspedisjon og sentralbordet tre dager i uka. Dere kan treffe henne på onsdager, torsdager og fredager frem til og med uke 8. Deretter skal hun være hos oss en dag i uke frem til uke 18. Lena går til daglig på Lillehammer videregående, 2. året ved salg og samferdsel. Vi ønsker Lena Slåsletten Olsen velkommen til oss i Fellestjenesten!

Publisert 05.01.2018

Det blir åpent møte om nytt Ringebu vannverk tirsdag 9. januar kl 19 på rådhuset i kantina.

 

 

 

Publisert 05.01.2018

Gratulerer til Ringebu læringssenter!

GD offentliggjør i dag at Ringebu læringssenter får trafikksikkerhetsprisen i Oppland for 2017.