Publisert 13.12.2017

Her kan du lese om aktuelle søknadsordninger og andre nyttige temaer. 

Nummer 2 2017 (PDF, 951 kB)

Publisert 12.12.2017

Ringebu kommune gratulerer Stiftelsen Ringebu Prestegard med gave på 2,1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.  Beløpet er gitt til prosjektet barnehageutstilling i silokum i driftsbygningen i Ringebu Prestegard.  Jan Petter Dahlum fra DNB overekker gavebrev til Anders A. Fretheim, byggekomiteen og Einar Høystad, styreleder i Stiftelsen Ringebu Prestegard.

Publisert 07.12.2017

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv.

Ringebu kommune har to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger med i alt 10 ungdommer. Bofellesskapene er samlokalisert med felles personaldel og har 16 ansatte som går i turnus.  Bofellesskapet har fokus på enkeltindividet og ønsker at den enkelte skal få styrket selvfølelse gjennom mestring, omsorg og utvikling. Tjenesten er organisert i tjenesteområdet helse og mestring, med tjenesteleder som nærmeste leder.

Vi søker deg som er Inkluderende, strukturert, lojal, innovativ, har gode samarbeidsevner, evne til god konfliktløsning og tørr å ta avgjørelser.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskoleutdanning
 • Videreutdanning innen administrasjon og ledelse og eller erfaring innen ledelse
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • Relevant kompetanse innen saksbehandling, turnusprogram og fagprogram innen Helse og omsorg

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av sykmeldte/IA, medarbeidersamtaler, personalmøter, personalreglement og bidra til god informasjonsflyt
 • Sikre fleksibel ressursbruk innenfor gitte rammer
 • Faglig overordna ansvar for avdelingen
 • Jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidra til engasjerte og ansvarliggjorte ansatte
 • Oppfølging av budsjett og regnskap
 • Daglig vedlikehold av turnus, innleie, avviksregistrering og avtaler
 • Videreutvikling av tjenesten i samarbeid med fagansvarlig
 • HMS arbeid, avviks håndtering og brannvern

 

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du inngår i lederteam sammen med avdelingsledere og tjenesteledere innen helse og omsorg.
 • Vi tilbyr lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid

 

Stillingen er ledig for tiltredelse. Kommunen tar forbehold om kommunestyrets budsjettbehandling 17.12.2017.

Søker må ha førerkort og disponere egen bil. Menn oppfordres til å søke.

Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke 4

Søknadsfrist 08.01.201

Spørsmål om stillingen kan rettes til tjenesteleder for Helse og mestring Berit Aarnes på tlf.93402311 eller e-post bea@ringebu.kommune.no.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf.barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §20. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”. Søknaden må merkes med saksnr.17/2570

 

 

 

 

Publisert 01.12.2017

Les mer her (PDF, 10 MB)

 

 

Publisert 01.12.2017

Jeg har intervjuet noen av 10.klassingene som er på utplassering denne uka. Hensikten med å sende 10.klassingene ut i utplassering er at ungdommen skal få innsikt i hvordan arbeidslivet er, og hvilken utdanning de skal ta videre for å få den jobben de vil ha. Jeg er selv utplassert på Ringebu kommunehus og skriver dette intervjuet etter oppgave som jeg har fått. 

Publisert 30.11.2017

Den nye leasingbilavtalen Ringebu kommune inngikk i høst medførte et skikkelig "grønt skifte". 

Alle de 13 personbilene hjemmetjenesten, helsetjenesten og barnevernet disponerer ble da ladbare kjøretøyer.  Dette bilhistoriske øyeblikk  for kommunen ble markert ved å samle alle bilene utenfor historiske Kaupanger i forrige uke.

Denne utviklingen som medfører et markant lavere utslipp er veldig gledelig, og absolutt i tråd med den store miljøfyrtårnsatsingen til kommunen, der utslipp fra transport er et av de mest sentrale fokusområder for alle de 15 kommunale virksomhetene.

Det blir veldig interessant å se hvor mye kommunens "klimafotavtrykk" minskes som følge av dette.

Publisert 23.11.2017

Onsdag 25. november ble kantina i Ringebu rådhus pyntet til fest. Anledningen var den årlige hedringen av ansatte med 25 års tjenstetid i kommunen. Det var ni jubilanter som ble hedret i år, men tre av de hadde oppnådd 25 års tjeneste allerede i 2016. Seks jubilanter hadde anledning til å delta på markeringen. Alle fikk diplom, blomster og en gave fra kommunen. Overrekkelsen ble foretatt av ordfører Arne Fossmo og kommunalsjef Britt Åse Høyesveen.

De ni jubilantene var: Jan Kvigstadhagen, Line Irene Dalsrud, Jorunn Stenumgård, Jorunn Aarnes, Ole Jon Vaterland, Arne Fagervold, Bjørn Kampen, Aage Rundhaugen og Karen Randi Wimmer ( de tre sistnevnte er ikke med på bildet).

Publisert 22.11.2017

Thor Gotaas er forfatter og folkeminnegransker og har utgitt en rekke bøker. I høst er han ute med hele tre bøker: en om norsk hoppsport, en om skisport i Trysil og en om husmannsplassen Fjerdingslien og menneskene som bodde der. Torsdag 23.november kl.19.00 kommer han til Ringebu bibliotek for å fortelle om sine nyeste bøker, og kjenner vi ham rett så blir dette et forrykende og morsomt foredrag. Det er gratis inngang, boksalg ved Ringebu Libris og forfatteren selv signerer gjerne bøkene dine. Velkommen til en hyggelig kveld på ditt lokale landsbybibliotek! 

Publisert 22.11.2017

 Monica Kristin Kongsli ble 1. nov 17 ansatt som ny veileder ved NAV Ringebu i 100% fast stilling.

Publisert 14.11.2017

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 18.10.2017 sak 087/17 med følgende vedtak:

Utvalg for plan og teknisk fastsetter med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 16 planprogram for reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703.