Viktig melding

Nyheter
Publisert 08.06.2017

Ringebu kommune har gleden av å tilby ledig leilighet til leie sentralt i Ringebu sentrum, spesielt rettet mot folk i etableringsfasen.

Publisert 06.06.2017

«HVA ER VIKTIG FOR DEG»- DAGEN 6 juni 2017

«Hva er viktig for deg»- dagen symboliserer en retningsendring i helsevesenet. Retningsendringen innebærer en styrket pasient- og brukerrolle og en mer helsefremmende tilnærming.

Tradisjonelt har vi som helsepersonell hatt stort fokus på sykdom, svikt og det som ikke fungerer. Samtidig har vi gått langt i å definere hva som er "pasientens- og brukerens beste". Vi erkjenner at dette ikke er tilstrekkelig for å kunne gi en god og helhetlig oppfølging av den enkelte. For å kunne gi gode tjenester trenger vi å innhente og bruke kunnskapen som pasient og bruker har om seg selv og sitt liv. Vi ser ofte at det er i denne kunnskapen at nøklene til mestring og veien til et best mulig liv ligger.

På «Hva er viktig for deg»- dagen oppfordres vi som helsepersonell til å ha ekstra fokus på å gå inn i pasient- og brukersamtaler der vi gjør oss kjent med hva som er viktig for den enkelte.

De fleste av oss har- eller vil få behov for helse- og omsorgstjenester i løpet av livet, enten det er i korte eller lengre perioder. Vi vil derfor samtidig benytte anledningen til å oppfordre hele befolkningen til å tenke igjennom spørsmålet:

"HVA ER VIKTIG FOR DEG"?

 

 

Publisert 31.05.2017

 Den 01.07.2015 ble det innført nye byggeregler som gjorde det mulig å føre opp nye bygg uten å søke kommunen om tillatelse.

For å vurdere virkningene av disse tiltakene har Prognosesenteret på vegne Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) fått utarbeidet en evalueringsrapport til  departementet. Evalueringen er gjort blant byggesaksbehandlere og boligeiere. Den viser blant annet at antallet byggesøknader har gått ned etter at forenklingen trådte i kraft, men at kommunene bruker mer ressurser på veiledning, oppfølging og avklaringer. Boligeiere kjenner godt til forenklingene, men har ikke i like stor grad kjennskap til innholdet og kravene.
 
Publisert 25.05.2017

Hvor: Shell Sjoa - Stasjonsvegen 14, 2670 Otta

Når: Tirsdag 30. mai kl 10.30

Invitasjon til lokalbefolkningen, næringsliv og yrkessjåfører

Publisert 24.05.2017

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Kommunedelplanen viser alternative løsninger som er vurdert for de tre delstrekningene som E6 Fåvang kirke–Elstad er delt inn i:

  • A. Fåvang kirke–nordre grense Fåvang naturreservat: To alternativer for utvidelse av E6
  • B. Nordre grense Fåvang naturreservat–Åttekanten: Ett alternativ med en mindre omlegging av E6
  • C. Åttekanten–Elstad: Åtte alternativer, derav seks med tunnel gjennom Elstadkleiva

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.

Publisert 22.05.2017

Ringebu kommune er en FYSAK kommune, som oppfordrer ansatte til å bevege seg. Det er gitt 15 minutter daglig, til fysisk aktivitet i arbeidstiden.
Ansatte i Hjemmetjenesten nord har nå innført daglig turer for å bedre de ansattes fysiske helse.

 

Publisert 22.05.2017

Ringebu kommune skal gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse blant sine innbyggere.  Et representativt utvalg av innbyggene vil bli oppringt i perioden 22.05. - 28.05.2017 og spurt om hvordan de opplever kommunen.  Alle som blir oppringt anmodes om å delta i undersøkelsen. 

Publisert 19.05.2017

Ringebu Eldresenter er en flerkulturell arbeidsplass. Vi har ansatte, tilkallingsvikarerer og språkelever fra Afghanistan, Bosnia, Danmark, Eritrea, Somalia og Thailand. Vi ønsket å utfordre dem med å lage mat fra deres hjemland, noe de tok på strak arm.

Publisert 19.05.2017

Utvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Publisert 16.05.2017

Intern utlysning.

Søknadsfrist 26. mai 2017 (Sak 17/1097)

Stillingen omfatter undervisning i musikkbarnehage.

Vi søker en person med relevant utdanning og erfaring fra aktivisering av barn i lek, dans og musikk.  Praktisk erfaring og personlig egnethet for å arbeide med barn vektlegges. Det kreves politiattest jfr. gjeldende lov. Stillingen er lyses ut med forbehold om nok søkere til undervisningsgrenen fra 1.8.2017.  Stillingen kan søkes av personer som har et tilsettingsforhold i Ringebu kommune

Undervisningstid for stillingen skjer på ettermiddag/kveld.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos rektor Erik Wang telefon 40673526 eller på e-post erik.wang@ringebu.kommune.no

Du kan søke elektronisk på stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  under søknadssenter.