Publisert 14.07.2017

Forberedelsene for bygging av nytt bofelleskap for fuksjonshemmede er i gang og byggekomitéen hadde sitt første møte 28. juni.

Publisert 11.07.2017

-EN LOKAL HELSEKONFERANSE MED NYTTIG INNHOLD!

Velkommen til en lokal helsekonferanse på fjellet i Gudbrandsdalen!

TIDSPUNKT: 10.-11. OKTOBER 2017
STED: Spidsbergseter høgfjellshotell, Venabygdsfjellet –Ringebu
MÅLGRUPPE: ledere innen helse og omsorg, kommunalsjefer, rådmenn, politikere og andre interesserte


PRIS: kr 3800,- som dekker konferanseavgift, overnatting og full pensjon, dag pakke kr 1200,- som dekker konferanseavgift og lunsj

BINDENDE PÅMELDING HER INNEN 17. JULI, faktura sendes ut i etterkant!

PROGRAM DAG 1:

09.00-10.00        Innsjekk, registrering, kaffe/te og rundstykker

10.00-10.20        Åpning av konferansen v/rådmannen - Kulturelt innslag

10.20-11.20        Trenger vi innovasjon innenfor helse og omsorg? v/ Kåre Hagen

11.20-11.30        pause

11.30-12.00        Omsorg 3.0, bygging av en innovasjons- og delingskultur på tvers av kommuner v/Håkon Ludvigsen og Arild Kongsrud

12.00-12.30        Enhetlig og helhetlig ledelse i helse og omsorg – hva er nytten? V/Berit Aarnes

12.30-13.30        LUNSJ

13.30-14.30        Frivillighetens rolle i fremtidig helse og omsorgstjenester V/Odd Einar Dørum

14.30-14.40        Pause, kaffe/frukt

14.40-14.45        Filmsnutt

14.45-15.05        Trygghet og tidlig innsats for eldre v/  Solveig Fossum Nymoen, Øyer

15.05-15.35        Rus og psykisk helse, erfaringer fra landsomfattende tilsyn og fokus for kommunene etter 2020 v/ Heidi Fæste , Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

15.35-16.05        Helse og omsorg i Ringebu på vei mot 2028, Kvalitets og utviklingsplan v/ Britt Åse

16.05-16.20        Oppsummering av dagen

16.20-18.30        Lufting langs stier eller en tur i Karlskrona fjellbad som har steam bad, boblebad, flere badstuer, motstrøms anlegg, klatrevegg, fossefall m.m

18.30-19.00        Vi møtes før middag i «akevittfjøset», kort foredrag om Spidsbergseter «fra seter til høgfjellshotell»

19.00                   Middag, kulturelt innslag, sosial «mingling

 

 

PROGRAM DAG 2:         

07.30-08.30        Frokost

08.30-09.00        Hva skjer i Ringebu - landsbyen og fjellet! v/ Britt Åse Høyesveen

08.55-09.00        Filmsnutt

09.00-09.30        Velferdsteknologi i nye Øyer helsehus – regional satsning v/Christian Hoff og Ingrid Rugsveen

09.30-09.45        Pause

09.45-10.15        Fleksibilitet og turnusplanlegging i fellesskap = storturnus v/Arild Kongsrud, Ringebu

10.15-10.45        Lean verktøy kan brukes til så mangt v/Ole Edgar Sveen, Gausdal

10.45-11.00        Kaffe, utsjekk

11.00-11.30        Hvordan legge til rette for gode opplæringsløp for lærlinger v/Bente Indergård, Ringebu

11.30-12.00        SMARTsam, ved Bodil Bach og Marit Dammen

12.00-13.00        Lunsj

13.00-13.30        Tjenestedesign, v/ Audun Amdahl, Lillehammer

13.30-14.15        Pårørenderollen, foreleser er ikke endelig avklart

14.15-14.30        Oppsummering, vel hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 03.07.2017

 

NAV-kontorets primæroppgave er å drive arbeidsrettet oppfølging. De fleste av NAVs tjenester er nå tilgjengelig på www.nav.no og pr telefon. Behovet for oppmøte på NAV-kontoret uten avtale er derfor sterkt redusert. Derfor reduseres åpningstidene for de uten avtale ytterligere fra og med 1. juli 17.

Publisert 28.06.2017

Elever og lærere ved Ringebu ungdomsskole har god grunn til å være stolte over eget arbeid de siste årene. Eksamenskarakterene for våren ligger på landsgjennomsnittet i matematikk, mens de er godt over snittet både i norsk hovedmål og norsk sidemål. 

Publisert 28.06.2017

"Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2016" (PDF, 2 MB) sto på kommunestyrets agenda i siste møte før sommerferien.  Kommunestyret eier de offentlige skolene, og skal årlig ha en rapport om tilstanden i skolen som grunnlag for å drøfte skoleeiers ansvar for kvalitet i grunnskolen. Læringsmiljø, læringsresultater og grunnskolens bidrag til økt gjennomføringsgrad i videregående skole er blant temaene som tas opp i rapporten.

Publisert 28.06.2017

Ringebu kommune har nå tatt i bruk Min Eiendom. Min Eiendom fungerer som en døgnåpen digital tjeneste, som på en enkel og oversiktlig måte gir oversikt over de ulike tjenestene og engasjementene som er knyttet til den enkelte innbyggers eiendom i kommunen, som for eksempel, skatt, gebyrer, avfallsrutiner, feiervesen, etc.

Min Eiendom finner du på fremsiden på Ringebu kommunes hjemmeside, under Min side.

Publisert 22.06.2017

RIngebu kommune får etter søknad kr 160.000 i tilskudd fra Miljødirektoratet til semihurtigladepunkter for ladbare kommunale tjenestebiler.

 

Dette er veldig gledelig, og timingen er også veldig god fordi kommunens hjemmetjeneste og barnevernstjeneste i løpet av høsten vil gå over til å kun benytte ladbare biler.

 

Hjemmetjenesten kjører for øvrig klart mest av de kommunale tjenestene, og når tjenesten erstatter alle sine biler med 8 ladbare vil dette være et markant bidrag til kommunens målsetting om å få redusert sine transportutslipp. 

Kommunen vil fra høsten av ha i alt 10 ladbare tjenestebiler, fordelt på 8 hybrid - og 2 elbiler. I tillegg til de nevnte tjenester så har også helsetjenesten en elbil.

Publisert 16.06.2017

Ringebu kommune presenterte sitt klimafotavtrykk for første gang i 2016. Basert på tallene fra 2017 og 2018 kan vi nå måle og studere utviklingen, samt sette nye mål. Gledelig er det å se at sum klimautslipp er redusert med 79 tonn sett i forhold til tall for 2017, dette tilsvarer en reduksjon på 8,4 %. Siden 2016 har Ringebu kommune redusert klimagassutslippet med nær 15 %.

Klimafotavtrykket framkommer som sum av alle 16 virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

 

Publisert 15.06.2017

 Lotteri- og stiftelsesestilsynet har bedt oss formidle følgende til lag og foreninger.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.