Nyheter
Publisert 12.05.2017

I dag er den internasjonale sykepleierdagen! Den blir feiret med kake fra Norsk Sykepleierforbund her i hjemmetjenesten nord. Gratulerer med dagen til alle sykepleiere:)

Publisert 12.05.2017

På vegne av Ringebu kommune gratulerer vi UFT (Fylkeskommunen) leder Gloria Vitaly med gjenvalg i ytterligere 2 år som president for Youth Regional Network.

Publisert 11.05.2017

Alle de tre virksomhetene er nå blitt resertisertifisert som MILJØFYRTÅRN for tre ny år.

Vi gratulerer med både resertifiseringen og godt klima-og miljøarbeid over tid.

 

 

Publisert 11.05.2017

Frisør og fotpleie på Eldresenteret har blitt flyttet til nyoppusset rom i 1. etasje, grunnet omorganisering av ulike rom.
Vaktmestertjenesten har gjort en kjempejobb som vanlig.

Publisert 10.05.2017

Utvendig besiktigelse, dvs. fotografering og oppmåling av areal på bygninger i forbindelse med alminnelig taksering, vil starte opp i uke 20.

Publisert 09.05.2017

Ny måling av høyde på sanddyne i lågen sør for Elstad camping er gjennomført 27. april og 2. mai i 2017 for å se endringer i løpet av siste året. Ettersom det ikke var flom i 2016 er det gjort innmåling av et noe mindre antall punkt enn tidligere, men nok til at en ser mønster i endringene. Det er målt totalt 250 punkter i 2017. Ett område inn mot E6 der det begynner å komme litt vegetasjon har det ikke gått vann over siste året så det er uendret og er ikke kontrollmålt nå.

Publisert 05.05.2017

Det var kokkekamp i 6. klasse. Klassen var delt opp i 6 lag som konkurrerte mot hverandre. 

Publisert 03.05.2017
                                   Åpningstider
  Lørdag 6. mai Lørdag 13. mai Lørdag 20. mai
Frya miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Rustmoen miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Kvam Gj.stasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 stengt

I tillegg vil stasjonene være åpne lørdag, 7. oktober (ikke Kvam) og lørdag, 14. oktober 2017.

 

Bong for levering av gratis ryddeavfall sendes ut til alle husstander i løpet av uke 18.

Publisert 02.05.2017

Kommuneplanens arealdel ligger ute til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

​Det blir åpent møte tirsdag 2.mai kl 19 på rådhuset (kantina).

Publisert 02.05.2017

Eldresenterets aktivitetslag avholdt årsmøte og hyggekveld søndag 26. februar.