Nyheter
Publisert 03.04.2017
Lars Ove på tilsynsseminar

Ringebu kommune er en aktiv tilsynskommune etter plan-og bygningsloven (pbl.), med 10 års erfaring med tilsynsarbeid.

Publisert 30.03.2017
E6 Tollmoen-Elstad

Statens vegvesen ønsker å informere om status, planløsninger og planprosess i forbindelse med planleggingsarbeidet for ny E6 Elstad-Frya.

Det blir åpent møte på Statens vegvesen sin rigg på Ringebu.

Dato: 5. april kl 18

Publisert 30.03.2017
.


Ringebu kommune har ledig vikariat som ergoterapeut i 80 % stilling med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er organisert i Helsetjenesten sammen med resten av terapeutisk enhet. Kommunen har til sammen 80 % ergoterapeut ressurs. Terapeutisk enhet holder til i lokaler ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering.
Stillingen er klar for tiltredelse fra 01.06.2017 til 01.06.2018.

 

Publisert 29.03.2017
2017-03-27 10.41.24.jpg

Skolemusikken brukte mandagen til å besøke skolene i Ringebu kommune. De spilte mange kjente melodier og skapte god stemning i gymsalen. Elevene fikk også høre lyd og navn på de ulike instrumentene skolemusikken hadde med seg. Vi takker så mye for et vellykket besøk!

Se flere bilder her.

Publisert 28.03.2017
Gammel_Morten Hansen (1).JPG

Her finner du samlet arrangementsoversikt for Ringebu.   Hjelp oss å holde oversikten ajour og meld fra om kommende arrangement til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

Oversikten blir trykt i RingebuPostens vinter-, sommer- og høstnummer.

Legg også dine arrangement inn på elektronisk kalender.  Ringebu kommune har integrert Kulturnett Oppland sin kalender på hjemmesiden.  Trykk på "legg til" og registrer ditt arrangement.  Kulturnett Oppland sørger for å formidle arrangement til GD puls og Visit Lillehammer

 

 

 

Publisert 24.03.2017
648.jpg

Fra 01.01.17-24.03.17 ble det samlet inn 110 tonn matavfall fra storhusholdninger, butikker m.m. i midtdalen. Dette er en økning på ca. 30 tonn (ca. 38 %) i forhold til samme periode i 2016.

 

Tidligere ble en del matavfall levert felles med restavfall. Rutinene for mottak av restavfall på våre mottak ble innskjerpet fra høsten 2016.

 

MGR samler hver uke inn matavfall og papp fra næringsbedrifter i midtdalen. Næringsbedrifter som ennå ikke har ordning for matavfall bes kontakte MGR for avtale.

Publisert 24.03.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 24.03.2017
Barnehage.png

I disse dager lanserer Ringebubarnehagene et besøkskonsept med tilbud om studiebesøk, for barnehageansatte i andre kommuner. Tema for besøkene er prosjektjobbing "Barnet som aktiv samfunnsborger"

Publisert 21.03.2017
Forsøk naturfag

På 9. trinn arbeider elevene med temaet energi i naturfag-timene.  I den forbindelse har vi laget og skutt opp luftraketter, da dette gir en fin illustrasjon på energioverganger. Rakettene lages av papir og skytes opp ved hjelp av tomflasker kombinert med høyt trykk. Det meldes om stort engasjement og stadig nye rekorder blant elevene!

Publisert 17.03.2017
1602[1].jpg

Mange husstander vil nå fremover kvitte seg med sine brukte FM-radioer.

 

MGR tar imot gratis brukte FM-radioer på all våre betjente mottak (Ruste, Kvam og Frya). I tillegg kan radioer leveres til butikker som selger tilsvarende varer.

 

Det anbefales ikke at brukte FM-radioer leveres til gjenbruk.