Nyheter
Publisert 05.05.2017

Det var kokkekamp i 6. klasse. Klassen var delt opp i 6 lag som konkurrerte mot hverandre. 

Publisert 03.05.2017
                                   Åpningstider
  Lørdag 6. mai Lørdag 13. mai Lørdag 20. mai
Frya miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Rustmoen miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Kvam Gj.stasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 stengt

I tillegg vil stasjonene være åpne lørdag, 7. oktober (ikke Kvam) og lørdag, 14. oktober 2017.

 

Bong for levering av gratis ryddeavfall sendes ut til alle husstander i løpet av uke 18.

Publisert 02.05.2017

Kommuneplanens arealdel ligger ute til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

​Det blir åpent møte tirsdag 2.mai kl 19 på rådhuset (kantina).

Publisert 02.05.2017

Eldresenterets aktivitetslag avholdt årsmøte og hyggekveld søndag 26. februar. 

Publisert 27.04.2017

I uke 13 hadde elevene ved 9.trinn uke med fokus på ungdom og voksnes fysiske og psykiske helse.

 

Publisert 26.04.2017

Frem til oktober 2017 kan innbyggerne i Ringebu kommune som skal søke om å bygge eller rive noe på sin egen eiendom teste ut nye
skjemaer og veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet.

Publisert 25.04.2017

Ringebu kommune ble i mars  måned klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) av en tapende tilbyder i forbindelse med en anbudskonkurranse om levering av multifunksjonsmaskiner (kopi-skriver-skanner)

 

KOFAs konklusjon av 24.april er at; "Ringebu kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser"

 

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader: 25. mai 2017

Innspillene merkes med sak 16/1472.

Forslag til utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter.

 

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger:

Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 wenche.dale@ringebu.kommune.no

Publisert 24.04.2017

 

Ringebu kommune har kjørt en ny LEAN-prosess.  Denne gang var temaet

Utleie av kommunale bygg- fra A til Å.

Målet var å forbedre og forenkle rutinene rundt utleie av for eksempel kulturhus og skoler til lag og private.